Cenník

Cenník

TOP – HOLDING s.r.o.

V prípade pochybností o použití čerpadla poskytne na požiadanie náš pracovník bezplatnú konzultáciu priamo na stavbe.

Image

Pumík
CIFA MK32L

90€ / hod
 • Rameno 32 metrov
 • Prístavné kilometre 2,80 / km
 • Nakládka betónu 10€ / 15min
 • Vykládka betónu 10€ / 15 min

Betónpumpa
ZOOMLION ZL49

150€ / hod
 • Rameno 49 metrov
 • Prístavné kilometre 2,5 / km
 • -
 • -

Doplnkové
služby

Doplnkové služby

Rozbehová chémia

20 €/ dávka

Prídavné hadice

7 €/ bm / deň

Prídavné potrubie

6 €/ bm / deň

Čerpanie drátkobetónu

2,80 €/ m3

Čerpanie vlákonobetónu

1 €/ m3

Spomaľovací čap excalibur

25 €/ ks

Zbytočný výjazd na stavbu

 • + hodinová sadzba čerpadla
2,5 € / km

Odvoz a likvidácia zostatkového betónu zo stavby

100 €

Povinnosti odberateľa

 • Odberateľ musí zabezpečiť bezproblémový príjazd k miestu čerpania a dostatočný priestor k riadnemu rozloženiu stroja ako aj pomocné sily pre montáž, demontáž a oplach použitých prídavných hadíc a potrubia.

 • Odberateľ je tiež povinný zabezpečiť po výkone čerpadla jeho umytie a odloženie zostatkového betónu na stavbe.

 • Výkon práce čerpadla účtujeme každých začatých 15 min. ( od pristavenia čerpadla na stavbu až po jeho odchod zo stavby).

V prípade pochybností o použití čerpadla poskytne na požiadanie náš pracovník bezplatnú konzultáciu priamo na stavbe.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Image